Autorski program „Rozwiązujemy konflikty” w szkole Podstawowej w Łomiankach

Grudzień 9, 2010 przez Brak komentarzy

W dniach od 6 grudnia 2010 r. do 7 lutego 2011 r. pedagog specjalny PPP w Dziekanowie Leśnym mgr Jadwiga Zalewska zrealizowała autorski program profilaktyczno terapeutyczny: „Rozwiązujemy konflikty”, adresowany do uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Łomiankach. W sumie odbyło się 8 spotkań, na większości których był obecny pedagog szkolny – pani mgr Paulina Wysocka. Pierwsze dwa spotkania obejmowały cała grupę klasową. Natomiast w pozostałych sześciu uczestniczyły tylko uczennice klasy, ponieważ tylko ich dotyczył omawiany problem.
Pomimo tego, że planowanych było 10 spotkań cykl można było zakończyć już po ósmych, ponieważ uczestniczki, na skutek oddziaływań o charakterze terapeutycznym, samodzielnie rozwiązały konflikt, co potwierdziły ankiety ewaluacyjne. Podczas cyklu zajęć dziewczynki nabyły umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Równolegle do zajęć prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej w Łomiankach rozpoczęły się analogiczne zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przewidziane dla tej samej grupy wiekowej. Współautorkami programu „Szanuj siebie i innych” są prowadzące zajęcia: pedagog-terapeuta mgr Anna Krzyżanowska oraz pedagog specjalny mgr Jadwiga Zalewska. Począwszy od dnia 21 stycznia br. do rozpoczęcia ferii zimowych odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyła cała klasa oraz pedagog szkolny -pani mgr Teresa Górniak. Warsztaty są przewidziane do końca II semestru roku szkolnego 2010/11.

Proponowane programy stanowią odpowiedź Poradni na potrzeby szkół zgłaszane przez rodziców, wychowawców i pedagogów szkolnych.

Tagi: , , , Wydarzenia Dziekanów

Odpowiedz

(required)

(required)


Zapraszamy na „Szkołę dla Rodziców”

Jeżeli chcesz: lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić  komunikację z nim, budować kontakt oparty na wzajemnym szacunku, stworzyć głębszą relację...

Dla dzieci przeżywających nadmierny lęk

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej, u których obserwuje się: – nadmierny lęk, – nadmierne przeżywanie...

Trening Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, u których stwierdzono: – Zespół Aspergera, – całościowe zaburzenia rozwoju...

Poradnia Blizne Jasińskiego sekretariat będzie nieczynny 30.09 – 4.10.2019r

    za  utrudnienia przepraszamy

Praca dla referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta  nabór na stanowisko referenta...