Zajęcia integracji sensorycznej

Marzec 15, 2011 przez Brak komentarzy

W roku szkolnym 2010/11 oferta naszej poradni poszerzyła się o terapię integracji sensorycznej. Ze względu na trudne warunki lokalowe nie dysponujemy salą i specjalistycznym sprzętem potrzebnym do realizacji zajęć, dlatego też korzystamy z gościnności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu w wymiarze 7godzin tygodniowo( a od marca 9). Z uwagi na specyfikę tej placówki uczestnikami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym, a pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się jedną godzinę raz w tygodniu.

Integracja sensoryczna to metoda wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka, której celem jest poprawa jakości przesyłania i organizacja informacji sensorycznej tj. tego, co jest odbierane przez różne układy zmysłowe (dotykowy, przedsionkowy, proprioceptywny, wzrokowy, słuchowy, węchowy). Szczególnie zalecana jest dla dzieci mających trudności z prawidłowym przetwarzaniem bodźców zmysłowych spowodowanymi deficytami rozwojowymi wynikającymi z różnych przyczyn. W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dziecko pod okiem terapeuty, uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne, co w konsekwencji poprawia jego funkcjonowanie w różnych sferach.

Interwencja terapeutyczna powinna mieć miejsce jak najwcześniej, najlepiej w wieku przedszkolnym, gdy plastyczność mózgu jest największa. Realizacja programu ma ułatwić dzieciom osiągnięcie między innymi świadomego odbieranie otoczenia przy wykorzystaniu zmysłów, nabywanie większej sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżenie nadreaktywności systemów sensorycznych, nabywanie większej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wzbogacenie zasobu słownictwa, polepszenie funkcjonowania emocjonalno- społecznego.

 

Tagi: , , Wydarzenia

Odpowiedz

(required)

(required)


Uwaga 21.06.2019r

W dniu 21.06.2019r. Poradnia w Błoniu, Blizne Jasińskiego oraz Ożarowie Mazowiecki będą nieczynne. Dyżur pełnić będzie Poradnia w Dziekanowie...

Praca dla referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta   W miesiącu poprzedzającym...

Praca dla psychologa i pedagoga

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko psychologa i pedagoga w...

Grupa wsparcia pedagogów i psychologów – Blizne Jasińskiego

ZAPROSZENIE      Serdecznie zapraszamy na spotkanie specjalistów pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w...

Nieczynny sekretariat

Sekretariat Poradni Blizne Jasińskiego w dniu 24.05.2019r. piątek będzie nieczynny  Za utrudnienia przepraszamy