Zajęcia integracji sensorycznej

Marzec 15, 2011 przez Brak komentarzy

W roku szkolnym 2010/11 oferta naszej poradni poszerzyła się o terapię integracji sensorycznej. Ze względu na trudne warunki lokalowe nie dysponujemy salą i specjalistycznym sprzętem potrzebnym do realizacji zajęć, dlatego też korzystamy z gościnności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu w wymiarze 7godzin tygodniowo( a od marca 9). Z uwagi na specyfikę tej placówki uczestnikami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym, a pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się jedną godzinę raz w tygodniu.

Integracja sensoryczna to metoda wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka, której celem jest poprawa jakości przesyłania i organizacja informacji sensorycznej tj. tego, co jest odbierane przez różne układy zmysłowe (dotykowy, przedsionkowy, proprioceptywny, wzrokowy, słuchowy, węchowy). Szczególnie zalecana jest dla dzieci mających trudności z prawidłowym przetwarzaniem bodźców zmysłowych spowodowanymi deficytami rozwojowymi wynikającymi z różnych przyczyn. W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dziecko pod okiem terapeuty, uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne, co w konsekwencji poprawia jego funkcjonowanie w różnych sferach.

Interwencja terapeutyczna powinna mieć miejsce jak najwcześniej, najlepiej w wieku przedszkolnym, gdy plastyczność mózgu jest największa. Realizacja programu ma ułatwić dzieciom osiągnięcie między innymi świadomego odbieranie otoczenia przy wykorzystaniu zmysłów, nabywanie większej sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżenie nadreaktywności systemów sensorycznych, nabywanie większej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wzbogacenie zasobu słownictwa, polepszenie funkcjonowania emocjonalno- społecznego.

 

Tagi: , , Wydarzenia

Odpowiedz

(required)

(required)


Uwaga – Poradnia Blizne

Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Blizne Jasińskiego sekretariat nieczynny od 13 do 15.03.2019

Praca dla referenta kadr i psychologa

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. kadr i...

Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów, które odbędzie się dnia 14...

ZAPROSZENIE – grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

     Serdecznie zapraszamy na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas zebrania...

Zapraszanie na konferencję „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej wraz z Radą Pedagogiczną oraz...