Do psychologa czy do psychoterapeuty?

Kwiecień 23, 2014 przez Brak komentarzy

Wiele osób przed zgłoszeniem się do specjalisty nie zastanawia się nad różnicami, jaką pomoc może u niego uzyskać. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi czym zajmują się psycholog, a czym psychoterapeuta.

W sytuacji trudnej, kiedy to piętrzą się problemy lub kiedy człowiek jest w gorszej kondycji psychofizycznej zaczynamy zastanawiać się nad spotkaniem ze specjalistą. Warto wtedy zastanowić się w czym upatrujemy nasz problem i jakiej formy pomocy oczekujemy. Można oczywiście zrobić to podczas spotkania z „fachowcem” nie mniej jednak może się to wiązać z odesłaniem nas do kogoś innego – co może wzbudzić różne negatywne uczucia.

Pierwotnie psychologia – zgodnie z etymologią swojej nazwy – była nauką o duszy (greckie psyche – dusza oraz logos – nauka). Współcześnie staje się ona nauką o zachowaniu i o leżących u jego podłoża czynnościach psychofizycznych człowieka, determinowanych biologicznie i społecznie. Zmiana obiektu zainteresowania z życia psychicznego na wyznaczone przez nie zachowanie człowieka zaowocowało powstaniem głównych dziedzin psychologii stosowanej, do których zaliczamy psychologię wychowawczą, kliniczną oraz pracy.

Psycholog w poradni jest osobą po pięcioletnich studiach psychologicznych odbytych na uczelni wyższej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniowaniem i orzekaniem oraz udzielaniem pomocy psychologicznej. Ta ostatnia polega najczęściej na poradnictwie, prowadzeniu psychoedukacji, doraźnym wspieraniu pacjentów oraz ich rodzin. W czasie prowadzenia diagnozy używa się głównie narzędzi takich jak: wywiad psychologiczny, obserwacja, testy psychologiczne oraz pedagogiczne. Te pierwsze mogą być często nabywane i stosowane wyłącznie przez osoby legitymujące się dyplomem psychologii.

Umawiając się z psychologiem z poradni możemy się spodziewać jednego, najwyżej kilku spotkań, których owocem ma być w zależności od celu spotkania: opinia psychologiczno – pedagogiczna, orzeczenie (o kształceniu specjalnym lub o nauczaniu indywidualnym), porada wychowawcza lub wsparcie psychologiczne.

Psychoterapia polega na oddziaływaniu terapeutycznym, oddziaływującym wyłącznie drogą psychologiczną, czyli poprzez dostarczanie osobie określonych przeżyć i doświadczeń. Podstawą takich działań jest założenie, że przekonania i postawy człowieka względem siebie i świata oraz jego nieprzystosowawcze czy zaburzone wzorce zachowań można zmienić i skorygować, dostarczając mu odpowiednich doświadczeń lub instrukcji w tracie kontaktów z terapeutą.

Spotkania terapeutyczne mogą być indywidualne, w parach, rodzinne lub grupowe. Ich celem jest zwiększenie satysfakcji z życia pacjenta poprzez głębsze samopoznanie jego potrzeb, możliwości, ograniczeń oraz uwarunkowań wynikających z przeszłości. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów możliwe jest podczas psychoterapii, która w zależności od problemu, stawianych celów oraz od nurtu, w którym pracuje terapeuta, może trwać od kilku miesięcy do kilkunastu lat.

Rolą psychoterapeuty jest wzmacnianie klienta, jego wglądu w samego siebie oraz – co za tym idzie – samodzielności. Podczas spotkań pacjent może liczyć na to, że – w ramach psychoedukacji –  pozna nowe sposoby radzenia  sobie z problemami oraz własnymi emocjami. Nie powinien natomiast oczekiwać od terapeuty porad jak powinien żyć. Rolą terapeuty nie jest decydowanie, ani podpowiadanie jak powinien zachować się pacjent w danej sytuacji.

Psychoterapeutą może być osoba z wykształceniem wyższym (najczęściej jest to psycholog, pedagog lub lekarz – psychiatra) po ukończeniu czteroletniego kursu terapeutycznego oraz – co bardzo ważne – terapii własnej. Prawo do prowadzenia psychoterapii, mają także adepci kursów terapeutycznych (często jest to wymóg ukończenia szkolenia). Podczas pierwszego spotkania z terapeutą warto zapytać go o jego kompetencje i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

Należy pamiętać, iż niezależnie od tego czy zgłosimy się do psychoterapeuty, czy do psychologa po pomoc psychologiczną nie powinniśmy oczekiwać, że to oni zmienią nasze życie. Taką władzę mamy tylko my sami. Specjaliści mogą nas w tym wspierać, podpowiadać rozwiązania (psycholodzy) i towarzyszyć, ale zmienić swoje życie możemy tylko my sami.

 

Adrian Mieszko Adamczyk

 

Tagi: , , Nasze artykuły

Odpowiedz

(required)

(required)


Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...

Informacje dotyczące wizyty w poradni

Wizyta dziecka w poradni podczas epidemii    

Informacja dla Rodziców przed przyjęciem dziecka w poradni

Szanowni Rodzice, w sytuacji panującej pandemii priorytetem jest dobro naszych klientów. W trosce o zdrowie Państwa i Waszych dzieci...