Autyzm w pigułce

Luty 3, 2017 przez Brak komentarzy

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z Radą Pedagogiczną oraz Prezes Stowarzyszenia BONUM

zapraszają na konferencję

„Autyzm w pigułce – funkcjonowanie  dziecka w przedszkolu i szkole”

która odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu

w dniu 22 marca 2017r.  o godz. 9.30.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.03.2017r., tel. 22 725 46 11

 

Program konferencji

 

09.30    Rejestracja uczestników

10.00    Przemówienia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego

oraz Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszki

10.10    „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne oraz zaburzenia współistniejące” – lek. med. Ewa Urbanowicz

11.10    „Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w szkole” – specyfika funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego”  – prof. Ewa Pisula

12.15    Przerwa kawowa

12.45    „Prawne aspekty funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej” – mgr Beata Szynkaruk

13.45    „Seksualność dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” – dr n. hum. Izabela Fornalik

14.45     „ Nauczyciel wspierający kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka autystycznego ” – mgr Mariola Łygas

16.00    Zakończenie konferencji

 

Wykładowcy:

Ewa Urbanowicz – lekarz medycyny, psychiatra dzieci i młodzieży. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Szkoliła się w psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracuje w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni SCOLAR.

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (posiada certyfikaty uprawniające do stosowania w procesie diagnostycznym instrumentów ADOS i ADI-R) oraz terapią współistniejących zaburzeń psychicznych.
Prowadzi szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz pracowników placówek edukacyjnych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W 2013 roku wyróżniona w konkursie im. prof. Zbigniewa Religi- Fundacji „Zdążyć z Pomocą” o tytuł „Wyjątkowego lekarza”.

Ewa Pisula −profesor nauk humanistycznych, psycholog, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.

Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Autism-Europa, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Autorka licznych monografii i artykułów w czasopismach naukowych na temat zaburzeń rozwojowych. Aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce.

Beata Szynkaruk – prawnik, absolwentka UKSW i UW w Warszawie, mediator ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób niepełnosprawnych i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Izabela Fornalik – doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny i edukator seksualny. Realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” W Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani” oraz w Fundacji JiM w Łodzi prowadzi punkt konsultacyjny (dotyczący seksualności) dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

 

 

Bespośrednia pomoc, Wspomaganie szkół i placówek oświatowych, Wydarzenia, Wydarzenia Błonie, Zadania profilaktyczne i wspierające

Odpowiedz

(required)

(required)


Uprzejmie informujemy, że w wyniku referendum strajkowego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku referendum strajkowego przeprowadzonego w Zespole Poradni, w którym wzięło udział 72% uprawnionych,  83% opowiedziało...

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, mamy nadzieję, że wystąpienia naszych prelegentów były dla Państwa inspirujące.

Uwaga

Sekretariat Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym  nieczynny od 22 do odwołania

Praca dla referenta kadr i psychologa

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. kadr i...

Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów, które odbędzie się dnia 14...