„Autyzm w pigułce – funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole”

Maj 18, 2017 przez Brak komentarzy

Dnia 22 marca 2016 roku podczas konferencji „Autyzm w pigułce – funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole” lek. med. Ewa Urbanowicz wygłosiła wykład, którego tematem były całościowe zaburzenia rozwoju (CZR). Poruszyła w nim tematykę współczesnej klasyfikacji diagnostycznej CZR oraz zaburzeń współistniejących jako wyzwań diagnostycznych.

Prelegentka rozpoczęła wykład, przedstawiając rys historyczny pojęcia. Następnie przybliżyła uczestnikom konferencji dane dotyczące skali problemu, jakim jest występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dowiedzieliśmy się, że dziesięciokrotny wzrost powszechności zaburzeń w ciągu ostatnich czterdziestu lat częściowo tłumaczony jest wzrostem świadomości na temat CZR oraz rozwojem metod diagnostycznych. Światowa Organizacja Zdrowia uznała zaburzenia ze spektrum autyzmu za jedno z częstszych zaburzeń występujących na świecie. Istotną informacją jest to, że u 89% dzieci CZR współwystępuje inne zaburzenie: neurologiczne, neurorozwojowe, psychiatryczne, genetyczne, somatyczne.

Pani Urbanowicz uwrażliwiła, aby nie traktować zaburzeń ze spektrum autyzmu jako etykiety, lecz jako wyznacznik właściwego sposobu postępowania z dzieckiem. Zaznaczała rolę monitorowania rozwoju dzieci, co pozwala na wczesną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wczesne rozpoczęcie leczenia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na pozytywne rokowanie.

Prowadząca podała, że całościowe zaburzenia rozwoju zgodnie propozycją L. Wing są postrzegane jako autystyczne kontinuum, spektrum zaburzeń o różnym stopniu nasilenia dysfunkcji. Do spektrum zaburzeń autystycznych zaliczyć należy zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju nieokreślone i autyzm dziecięcy. Następnie przedstawiła słuchaczom klasyfikację całościowych zaburzeń rozwoju według ICD-10, DSM-IV-TR, DSM-V, zwracając uwagę na kryteria, różnice i inne ważne aspekty.

Opisując objawy charakterystyczne dla zaburzeń autystycznych, prelegentka omówiła trudności w zakresie komunikacji społecznej i interakcji społecznych oraz ograniczone, stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności. Podkreśliła istotę różnorodności objawów spektrum autyzmu. Uwrażliwiała słuchaczy na to, aby postrzegać każde dziecko indywidualnie. Pomimo podobieństw objawów występujące różnice wynikają z poziomu rozwoju intelektualnego, komunikacji, zaburzeń sensorycznych, zaburzeń uwagi, aktywności ruchowej, zaburzeń psychicznych, genetycznych, neurologicznych.

Zaznaczyła, że występowanie niepełnosprawności intelektualnej znacznie ogranicza zdolność komunikacji i rozwój społeczny dzieci z CZR. Zwróciła uwagę, że współistnienie objawów zespołu nadaktywności z deficytem uwagi znacznie opóźnia rozpoznawanie ASD, gdyż maskują one objawy autyzmu. Jako kolejne zaburzenia utrudniające diagnostykę wymienione zostały zaburzenia słuchu, widzenia, zaburzenia komunikacji, czyli nabywania i używania języka.

Pani Urbanowicz podkreśliła rolę lęku jako dominującego uczucia u osób ze spektrum autyzmu. Wzmaga go brak stałości w otaczającej rzeczywistości. Nawiązała tu do ważnego aspektu, jakim jest organizacja zajęć lekcyjnych o wyraźnej strukturze jako priorytetu podczas kształcenia uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Omówione zostały również zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci z CZR. Jako przyczyny trudnych zachowań podała podłoże neurologiczne, somatyczne i psychiczne. Prelegentka zaznaczyła wagę badania stanu psychicznego dzieci z CZR ujawniających zachowania o charakterze agresywnym. Terapia tych dzieci uzależniona jest od przyczyny, która wywołuje agresję lub autoagresję. Zwróciła też uwagę na występowanie  zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju – manii, depresji, zaburzeń psychotycznych czy zaburzeń snu.

Kończąc wykład, pani Urbanowicz podkreśliła, że całościowe zaburzenia rozwoju się leczy, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i terapia. Zaznaczyła istotną rolę współpracy specjalistów z różnych dziedzin w procesie leczenia. Przybliżając słuchaczom informacje dotyczące plastyczności neuronalnej, wskazała na konieczność oddziaływań środowiskowych i społecznych, które sprzyjać będą rozwojowi dziecka.

Wykładu wysłuchało ponad 250 osób. Mieli oni okazję do wzbogacenia swojej wiedzy na temat CZR. Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Nasze artykuły, Wydarzenia Błonie

Odpowiedz

(required)

(required)


Wakacyjne godziny pracy Poradni

Szanowni Państwo, Informujemy , że w okresie wakacji ulega zmianie plan pracy Poradni. Poradnia w Błoniu Będzie czynna od...

12.06.2020r. – Dyżur pełni poradnia w Dziekanowie Leśnym

W dniu 12.06.2020r. Poradnie w Błoniu i Blizne Jasińskiego będą nieczynne Dyżur pełni Poradnia w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa...

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...