Konferencja „Praca nauczyciela – misja, pasja czy mit?”

Marzec 12, 2018 przez Brak komentarzy

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z Radą Pedagogiczną oraz Prezes Stowarzyszenia BONUM

zapraszają na konferencję „Praca nauczyciela – misja, pasja czy mit?”,

która odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu, przy ul. Jana Pawła II 1b,

w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 marca 2018r., tel. 22 725 46 11

Program konferencji

9.00    Rejestracja

9.30    Powitanie zgromadzonych gości – przemówienia Starosty i Burmistrza

9.45    „Kondycja nauczyciela” – dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn

10.45   „Jak być empatycznym i nie zwariować? Granice empatycznego mózgu” – dr Kamila Jankowiak-Siuda

12.00   Przerwa

12.30   „Relacje nauczyciel-uczeń” – mgr Joanna Sakowska

13.30   „Aby móc wspierać innych, najpierw zadbaj o siebie – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” –
mgr Anita Dybowska

14.45   Zakończenie konferencji

Prelegenci

dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn – psycholog, kierownik Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współautorka programów profilaktycznych, badacz zachowań problemowych młodzieży oraz skuteczności programów profilaktycznych.

dr Kamila Jankowiak-Siuda – biolog molekularny, psycholog. Jest adiunktem i Dyrektorem Instytutu Neuronauki Behawioralnej i Poznawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W ramach swojej naukowej pracy szuka odpowiedzi na pytanie: Jakie są neurobiologiczne podstawy empatii?  W związku z tym, że empatia jest procesem dynamicznym,  na który ma wpływ wiele czynników  jej  badania koncentrują się na pokazaniu, jak takie modulatory – intensywność bodźca (stymulacji), stopień przejawianej emocji u osoby cierpiącej, cechy osoby, z którą się empatyzujemy (np. atrakcyjność) kontekst sytuacyjny i płeć mogą wpływać na poziom empatii bólu.  Jest autorem kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej zarówno z zakresu biologii molekularnej jak i neuronauki i psychologii.

mgr Joanna Sakowska – psycholog, trener superwizor, autor i realizator programu „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”.

mgr Anita Dybowska – posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jak nauczyciel w szkołach publicznych oraz lektor w prywatnych szkołach językowych. Pracowała jako metodyk, prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Pasjonuje ją psychologia. W wolnych chwilach dla portalu juniorowo.pl pisze teksty o rodzicielstwie
i edukacji. Prywatnie mama trójki dzieci.

Bespośrednia pomoc, Psychoterapia, Wydarzenia, Wydarzenia Blizne, Wydarzenia Błonie, Wydarzenia Dziekanów, Wydarzenia Ożarów, Zadania profilaktyczne i wspierające

Odpowiedz

(required)

(required)


W dniach 13 i 14.08.2018r. Poradnia w Dziekanowie Leśnym będzie nieczynna.

W dniach 13 i 14.08.2018 r. Poradnia w Dziekanowie Leśnym będzie nieczynna z powodu choroby pracownika. Za utrudnienia przepraszamy

Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachdniego , informujemy:   Administratorem Pani/Pana danych...

Wakacyjne godziny pracy Zespołu Poradni

GODZINY PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Błoniu od 2.07.2018 do 31.08.2018 PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00 – 16.00 w Blizne...

25.06.2018r Punkt Poradni w Ożarowie Maz. czynny jest do godz. 12.00

25.06.2018r Punkt Poradni w Ożarowie Maz. czynny jest do godz. 12.00

Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

ZAPROSZENIE       Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych....