Sprawozdanie z III Forum dla Nauczycieli.

Grudzień 12, 2018 przez Brak komentarzy

W dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się III Forum dla Nauczycieli. Tematem spotkania było „Dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem”. Organizatorami spotkania był Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Stowarzyszenie BONUM.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach objętych pomocą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Blizne Jasińskiego, skorzystaliśmy z uprzejmości pani Beaty Błaszczak dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Przy jednoczesnym wsparciu ze strony pani Ireny Gąsińskiej wicedyrektora Zespołu Forum zostało zorganizowane na sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

Forum zostało otwarte przez panią Monikę Świetlicką dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która powitała zebranych gości oraz przedstawiciela lokalnych władz samorządowych pana Pawła Białeckiego Wicestarostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Pierwszym prelegentem była pani Emilia Anosov  – psycholog. Wprowadziła ona zebrane grono nauczycieli w tematykę spotkania. W swoim wystąpieniu przybliżyła kwestie epidemiologii, klasyfikacji diagnostyki medycznej oraz deficytów w funkcjonowaniu osób doświadczających całościowych zaburzeń rozwojowych.

Następnie swoimi doświadczeniami bycia rodzicem dziecka z Zespołem Aspergera podzielił się  pan Grzegorz Zalewski. Opowiedział on o prawidłowościach funkcjonowania swojego dziecka, które z jednej strony sprawiają, że jest chłopcem wyjątkowym, a z drugiej powodują konieczność wprowadzenia specjalnych form i metod pracy z nim zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym. Podzielił się swoimi przeżyciami związanymi z kontaktem z placówkami edukacyjnymi oraz nauczycielami i pedagogami tam zatrudnionymi. Opowiadał jak ważny jest proces wzajemnej komunikacji i proces wypracowywania wspólnych rozwiązań. Podkreślał, że diagnoza nie jest etykietą. Stanowi ona informacje jak można wspomóc dziecko z Zespołem Aspergera oraz jego rodzinę. Stanowi zatem nie kres lecz początek procesu edukacyjnego oraz terapeutycznego.

Kolejnym prelegentem była pani Helena Magdalena Krauze, psycholog, psychoterapeuta pracujący z dziećmi z ASD w Fundacji SCOLAR. Przybliżyła ona tematykę potrzeb dziecka z diagnozą autyzmu oraz  sposobów ich zaspokajania przez osoby dorosłe. Podkreślała wagę i znaczenie dostosowania oddziaływań środowiska do indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz jego wpływu na rozwój i codzienne funkcjonowanie. Opisywała ona deficyty i nadmiary występujące u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rolę w codziennym funkcjonowaniu dzieci oraz odbiorze świata.  Przybliżyła również metodę Stosowanej Analizy Zachowania jako jedno ze skutecznych narzędzi pracy w procesie modyfikowania funkcjonowania dzieci z ASD. W końcowej części swojego wystąpienia zaprezentowała skuteczne praktyki pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Wystąpieniem zamykającym Forum była prezentacja przygotowana przez panią Mariolę Łygas, pedagoga specjalnego pracującego w klasie integracyjnej. Omówiła ona metody i formy dostosowań warunków i form edukacji do możliwości dzieci z ASD. Podkreślała, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie wiąże się z realizacją podstawy programowej szkoły specjalnej. Dotyczy ono kształcenia w szkołach ogólnodostępnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jakimi są między innymi uczniowie z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera. Podzieliła się ona niezwykle bogatym doświadczeniem praktycznym oraz opisała wyzwania i trudności z jakimi spotyka się w codziennej pracy z dziećmi z ASD.

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych, Wydarzenia, Wydarzenia Blizne, Wydarzenia Dziekanów

Odpowiedz

(required)

(required)


PRZEZWYCIĘŻANIE NIEŚMIAŁOŚCI U DZIECI

PRZEZWYCIĘŻANIE NIEŚMIAŁOŚCI U DZIECI (rekomendowany program Małgorzaty Zabłockiej)   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym i prowadząca zajęcia...

Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów w Błoniu

              Błonie, 8 stycznia  2019 roku Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Grupy WsparciaPedagogów i Psychologów,...

Grupa Wsparcia Pedagogów i Psychologów w Dziekanowie Leśnym

Dziekanów Leśny, dn. 08.01.2019r. Zaproszenie   Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz pracownicy Poradni w Dziekanowie Leśnym...

Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu filmoterapii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu serdecznie zaprasza miłośników filmu: pracowników oświaty, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie w cyklu...

Święta Bożego Narodzenia

  Życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi,...