Konferencja „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

Luty 22, 2019 przez Brak komentarzy

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej wraz z Radą Pedagogiczną oraz Prezes Stowarzyszenia BONUM

Zapraszają na konferencję

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”,

która odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice znajdującej się w Zielonkach Parceli,

przy ul. Południowej 2,

w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 8.30.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11.03. 2019r., tel. 22 725 46 11,   22 751 57 86,    22 722 05 70

Program konferencji

8.30    Rejestracja

9.00    Powitanie zgromadzonych gości – przemówienia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Pana Jana Żychlińskiego oraz Wójta Gminy Stare Babice Pana Sławomira Sumki

9.15     Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – profilaktyka i leczenie – dr n. med. Artur Kołakowski

10.15    Depresja młodzieży – dr Konrad Ambroziak

11.30    Przerwa kawowa

12.00   Doświadczenie kryzysu psychicznego a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży z perspektywy

Telefonu zaufania – Lucyna Kicińska

13.15    Dostosowanie wymagań i warunków edukacyjnych do możliwości dzieci z zburzeniami

emocjonalnym –  M. Łygas

14.00   Zakończenie konferencji

 

Prelegenci

Dr n. med. Artur Kołakowski – specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieżypsychoterapeuta poznawczo – behawioralny Certyfikat PTTTiB, certyfikat EACBT, Superwizor – dydaktyk PTTPiB

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, obecnie
w Ośrodku Poza Schematami. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu. Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Szkole Psychoterapii CRESCENTIA.

Dr Konrad Ambroziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest terapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB), terapeutą motywującym (certyfikat PTTM ). Ukończył roczne szkolenie z pracy
z dziećmi wykorzystanymi seksualnie (FDN). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).
Pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje. Obecnie współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłe. Prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi,  przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi
z zaburzeniami osobowości.

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Narracyjnej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pełni funkcję koordynatorki Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Członkini Polskiego Towarzystwa Suiscydologicznego. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online.

Mariola Łygas – ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie– specjalność tyflopedagogika oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością; obecnie doktorantka studiów pedagogicznych. Od 2011 roku aktywnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku. Aktualnie pracuje jako pedagog wspierający w gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie, a także jako instruktor orientacji przestrzennej na terenie Warszawy.

Terapia pedagogiczna, Wspomaganie szkół i placówek oświatowych, Wydarzenia, Wydarzenia Błonie

Odpowiedz

(required)

(required)


Ulega zmianie organizacja pracy sekretariatu Poradni w Dziekanowie Leśnym

Informujemy, że z powodu choroby pracowników ulega zmianie organizacja pracy sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym. PONIEDZIAŁEK 13.01.2020 r....

Zmiany godzin otwarcia sekretariatu Poradnia Blizne Jasińskiego

od 13.01.2020 do odwołania ulegają zmianie godziny otwarcia sekretariatu w poniedziałki i środy w poradni  Blizne Jasińskiego, pozostałe dni...

Godziny otwarcia Poradni Blizne w ferie zimowe 2020

GODZINY OTWARCIA PORADNI W CZASIE FERII 10-21.02.2020 10.02.2020      8-18 11.02.2020      8-18 12.02.2020    8-17 13.02.2020    8-17 14.02.2020    8-16 17.02.2020    8-14...

Poszukujemy osoby na stanowisko referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej poszukuje osoby na stanowisko referenta w zastępstwie do pracy...

Sekretariat Poradni w Blizne nieczynny

Informujemy, że w dniach 16 – 20.12.2019r.  sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Blizne Jasińskiego będzie nieczynny z powodu choroby pracownika za ...