Konferencja „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

Luty 22, 2019 przez Brak komentarzy

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej wraz z Radą Pedagogiczną oraz Prezes Stowarzyszenia BONUM

Zapraszają na konferencję

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”,

która odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice znajdującej się w Zielonkach Parceli,

przy ul. Południowej 2,

w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 8.30.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11.03. 2019r., tel. 22 725 46 11,   22 751 57 86,    22 722 05 70

Program konferencji

8.30    Rejestracja

9.00    Powitanie zgromadzonych gości – przemówienia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Pana Jana Żychlińskiego oraz Wójta Gminy Stare Babice Pana Sławomira Sumki

9.15     Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – profilaktyka i leczenie – dr n. med. Artur Kołakowski

10.15    Depresja młodzieży – dr Konrad Ambroziak

11.30    Przerwa kawowa

12.00   Doświadczenie kryzysu psychicznego a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży z perspektywy

Telefonu zaufania – Lucyna Kicińska

13.15    Dostosowanie wymagań i warunków edukacyjnych do możliwości dzieci z zburzeniami

emocjonalnym –  M. Łygas

14.00   Zakończenie konferencji

 

Prelegenci

Dr n. med. Artur Kołakowski – specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieżypsychoterapeuta poznawczo – behawioralny Certyfikat PTTTiB, certyfikat EACBT, Superwizor – dydaktyk PTTPiB

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, obecnie
w Ośrodku Poza Schematami. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu. Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Szkole Psychoterapii CRESCENTIA.

Dr Konrad Ambroziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest terapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB), terapeutą motywującym (certyfikat PTTM ). Ukończył roczne szkolenie z pracy
z dziećmi wykorzystanymi seksualnie (FDN). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).
Pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej i w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” prowadzonym przez Fundacje Dzieci Niczyje. Obecnie współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłe. Prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą po traumie oraz dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi,  przejawiającą zaburzenia zachowania, osobami dorosłymi
z zaburzeniami osobowości.

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Narracyjnej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pełni funkcję koordynatorki Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Członkini Polskiego Towarzystwa Suiscydologicznego. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online.

Mariola Łygas – ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie– specjalność tyflopedagogika oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością; obecnie doktorantka studiów pedagogicznych. Od 2011 roku aktywnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku. Aktualnie pracuje jako pedagog wspierający w gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie, a także jako instruktor orientacji przestrzennej na terenie Warszawy.

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych, Wydarzenia, Wydarzenia Błonie

Odpowiedz

(required)

(required)


Wakacyjne godziny pracy Poradni

Szanowni Państwo, Informujemy , że w okresie wakacji ulega zmianie plan pracy Poradni. Poradnia w Błoniu Będzie czynna od...

12.06.2020r. – Dyżur pełni poradnia w Dziekanowie Leśnym

W dniu 12.06.2020r. Poradnie w Błoniu i Blizne Jasińskiego będą nieczynne Dyżur pełni Poradnia w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa...

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...