Dla dzieci przeżywających nadmierny lęk

Październik 2, 2019 przez Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej, u których obserwuje się:

– nadmierny lęk,

– nadmierne przeżywanie obaw i niepokoju  lub

– nieśmiałość  na

zajęcia dla dzieci przeżywających nadmierny lęk, 

które odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10.

 Celem zajęć będzie stymulowanie sfery emocjonalno – społecznej dziecka poprzez:

  • Samopoznanie (w sferze osobowościowej i emocjonalnej)
  • Budowanie pozytywnego obrazu siebie i kształtowanie wiary we własne siły.
  • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji.
  • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi.
  • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych.
  • Kształtowanie wytrwałego dążenia do celu, umiejętności przezwyciężania trudności.
  • Nauka otwartości na innych i spontanicznych zachowań.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie postawy asertywnej.
  • Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji.
  • Kształtowanie zachowań empatycznych.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.30 – 17.30 (począwszy od 07.10.2019 r.)

Zajęcia poprowadzą: Aleksandra Czapska (psycholog) i Gracjana Duszyńska (psycholog)

Cykl składa się z 12 spotkań dla dzieci.

Ilość miejsc jest ograniczona.

. Na zajęcia można zapisywać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Tel. 22 722-05-70

Zajęcia są bezpłatne.

Psychoterapia, Wydarzenia, Wydarzenia Blizne

Odpowiedz

(required)

(required)


Zapraszamy na „Szkołę dla Rodziców”

Jeżeli chcesz: lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić  komunikację z nim, budować kontakt oparty na wzajemnym szacunku, stworzyć głębszą relację...

Dla dzieci przeżywających nadmierny lęk

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej, u których obserwuje się: – nadmierny lęk, – nadmierne przeżywanie...

Trening Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, u których stwierdzono: – Zespół Aspergera, – całościowe zaburzenia rozwoju...

Poradnia Blizne Jasińskiego sekretariat będzie nieczynny 30.09 – 4.10.2019r

    za  utrudnienia przepraszamy

Praca dla referenta

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referenta  nabór na stanowisko referenta...