Poszukujemy osoby na stanowisko referenta

Styczeń 7, 2020 przez Brak komentarzy

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej
poszukuje osoby na stanowisko referenta w zastępstwie do pracy w sekretariacie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPPP PWZ w Błoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

        1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy referenta:

 • wykształcenie minimum średnie
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych

      Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność i punktualność
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programem BAZA 3P
 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zapewnienie obiegu informacji w placówce
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zapisywanie klientów
  do odpowiednich specjalistów
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych klientów w formie pisemnej i elektronicznej
 • przygotowywanie teczek i materiałów do pracy dla psychologów i pedagogów
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji odnośnie pomocy psychologicznej
  i pedagogicznej w poradni
 • przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej
 • sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego i nadzorującego
 • dokonywanie opisu merytorycznego dokumentów księgowych
 • wsparcie w przygotowywaniu i organizowaniu spotkań
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 1. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:
 • życiorys (CV)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki

 1. Warunki pracy:
 • podstawowe wyposażenie stanowiska stanowią: zestaw komputerowy wraz
  z oprogramowaniem oraz inne urządzenia biurowe
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • większość obowiązków jest wykonywana w pozycji siedzącej
 1. Miejsce składanie dokumentów:

Oferty należy składać w godzinach pracy sekretariatu miedzy 8:00 a 16:00 w Poradni w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 lub Zespołu Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej, ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

Wydarzenia, Wydarzenia Błonie, Wydarzenia Dziekanów

Odpowiedz

(required)

(required)


Godziny pracy sekretariatów Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Godziny pracy sekretariatów Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego IM. IRENY SENDLEROWEJ Tylko w godzinach pracy sekretariatu możliwy...

Dnia 15 stycznia 2020 roku odbyło się Forum dla nauczycieli

Dnia 15 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr w Ożarowie Mazowieckim odbyło się kolejne zorganizowane przez Zespół Poradni...

Ulega zmianie organizacja pracy sekretariatu Poradni w Dziekanowie Leśnym

Informujemy, że z powodu choroby pracowników ulega zmianie organizacja pracy sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym. PONIEDZIAŁEK 13.01.2020 r....

Zmiany godzin otwarcia sekretariatu Poradnia Blizne Jasińskiego

od 13.01.2020 do odwołania ulegają zmianie godziny otwarcia sekretariatu w poniedziałki i środy w poradni  Blizne Jasińskiego, pozostałe dni...

Godziny otwarcia Poradni Blizne w ferie zimowe 2020

GODZINY OTWARCIA PORADNI W CZASIE FERII 10-21.02.2020 10.02.2020      8-18 11.02.2020      8-18 12.02.2020    8-17 13.02.2020    8-17 14.02.2020    8-16 17.02.2020    8-14...