WARSZTATY „PROMOCJA ZDROWIA”

Luty 3, 2020 przez Brak komentarzy

Zajęcia mają na celu, m.in:

 • Wzmacnianie odporności psychicznej i samooceny, budowanie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, zmiany, wyzwania).
 • Promocję zdrowego stylu życia (zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe odchudzanie, znaczenie aktywności fizycznej).
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
  i poszukiwania wsparcia.
 • Rozwijanie umiejętności radzenie sobie z emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Wzmocnienie relacji międzyludzkich.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników.
 • Kształtowanie umiejętności radzenie sobie ze zjawiskiem cyberbullyingu (mobbingu elektronicznego) i bullyingu w szkole

Spotkania adresowane są do uczennic klas V – VIII szkoły podstawowej.
Będą prowadzone w małej grupie, w formie warsztatów,
we wtorki w godzinach 16.30 – 18.00. Cykl składa się z 10 spotkań.
Rozpoczęcie zajęć: 11 marca 2020 r.
Po zajęciach, w godzinach 18.00 – 18.30 możliwość konsultacji dla Rodziców.
Zajęcia będą odbywały się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu
– ul. Piłsudskiego 10 A
Zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie Poradni (tel. 22 725 46 11).

Zajęcia są bezpłatne

Wydarzenia

Odpowiedz

(required)

(required)


ZAJĘCIA „RAZEM RAŹNIEJ”

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności emocjonalne, problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, przejawia nieśmiałość, brak pewności siebie,...

Godziny otwarcia poradni Blizne Jasińskiego w czasie ferii 10-21.02.2020

Godziny otwarcia poradni W czasie ferii 10-21.02.2020

WARSZTATY „PROMOCJA ZDROWIA”

Zajęcia mają na celu, m.in: Wzmacnianie odporności psychicznej i samooceny, budowanie poczucia własnej wartości.

GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

Jeżeli Państwa nastoletnie dziecko wydaje się być często smutne, przygnębione, samotne, nie ma motywacji do nauki, ma problemy w...

Informujemy, że ulegają zmianie terminy Zespołów Orzekających w okresie ferii zimowych

Zespoły Orzekające w okresie ferii zimowych: