ADHD – co to znaczy?

Maj 22, 2020 przez Brak komentarzy

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) uważany jest obecnie za jedno z najczęściej opisywanych oraz wzbudzających szczególne zainteresowanie badawcze zaburzeń. Diagnozę tego zaburzenia stawia się na podstawie kryteriów przyjętych w medycznych klasyfikacjach chorób, gdzie występuje ono pod dwoma nazwami: zespół hiperkinetyczny w przypadku ICD-10 lub zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością według DSM-V. Podstawę rozpoznania stanowią objawy z charakterystycznej triady, na którą składają się:
• zaburzenia koncentracji uwagi: krótki czas skupienia uwagi, trudności w koncentracji, nieumiejętność modulowania uwagi w zależności od zewnętrznych okoliczności bądź trwałe rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych;
• nadaktywność: ruchliwość dziecka nie związana z wykonywanym przez nie zadaniem;
• impulsywność: wykonywanie przez dziecko czynności bez przewidywania ich następstw, trudności związane z oczekiwaniem na swoją kolej.
Obraz kliniczny tego zaburzenia jest jednak bardzo złożony i obejmuje wzajemne interakcje między poszczególnymi objawami a funkcjonowaniem w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Stopień nasilenia trudności poznawczych, bezpośrednio związany jest z jakością funkcjonowania w wymienionych sferach: od przejawianych problemów, po całkowite ich zaburzenie. Dodatkowo, warte podkreślenia jest, że każde dziecko ma swój specyficzny wzorzec objawów o dynamicznym, zmiennym w czasie charakterze. Skutkuje to różnym obrazem trudności, jakich doświadczają jednostki w codziennym funkcjonowaniu.

pełny artykuł do pobrania tutaj


Zapraszamy do umawiania się:

W okresie pandemii możliwe są konsultacje telefoniczne i przez Skype, Zoom.

Nasze artykuły, Wydarzenia

Odpowiedz

(required)

(required)


Wakacyjne godziny pracy Poradni

Szanowni Państwo, Informujemy , że w okresie wakacji ulega zmianie plan pracy Poradni. Poradnia w Błoniu Będzie czynna od...

12.06.2020r. – Dyżur pełni poradnia w Dziekanowie Leśnym

W dniu 12.06.2020r. Poradnie w Błoniu i Blizne Jasińskiego będą nieczynne Dyżur pełni Poradnia w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa...

Ćwiczenie pamięci wzrokowej

Szanowni Państwo, oto kolejna propozycja ćwiczeń w zakresie pamięci wzrokowej, które wspomagają także rozwój mowy opowieściowej. W początkowych ćwiczeniach...

Metoda EEGBiofeedback- podstawowe informacje

EEGBiofeeback (ang. neurofeedback) to metoda należąca do technik neuroterapeutycznych, stosowana do normalizacji funkcjonowania mózgu oraz leczenia zaburzeń psychicznych. Wykorzystuje...

Pamięć wzrokowa cz. II

Szanowni Państwo! Oto moja kolejna propozycja ćwiczeń pamięci wzrokowej które, w zakresie aspektu logopedycznego, będą dobrą okazją do rozwijania...