Dziekanów

OFERTA ZAJĘĆ

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym  w roku szkolnym 2017/2018

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.


Tematyka zajęć Opis Cele wychowawcze i edukacyjne Dla kogo Prowadzący Terminy / czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
1) Terapia pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem terapii ręki Zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny, mające na celu podniesienie sprawności motoryki małej Uczniowie klas I – terapia ręki.

Terapia pedagog. –  dla uczniów klas III- VI

Anna Krzyżanowska Cały rok szkolny, zajęcia grupowe raz w tygodniu po 50 minut. Cykl 10 spotkań.

początek 14.11.2017r.

Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców + diagnoza pedagoga Poradni.
2) Warsztaty umiejętności wychowawczych Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.

Stworzenie sieci współpracy rodziców po ukończeniu cyklu zajęć.

Cel edukacyjny- zapoznanie rodziców z prawidłowościami rozwoju dziecka i ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi.

Cel wychowawczy- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

Rodzice Dorota Klimczyk

Jadwiga Zalewska

Świeszkowska

Po dokonaniu naboru 12- to osobowej grupy, 8 spotkań po 3 godz.

Następnie spotkania grupy wsparcia z możliwością komunikowania się na platformie internetowej – stworzenie sieci współpracy

Dwie edycje: Jesień – pierwsze spotkanie 5.10.2017r.

Wiosna 2018r.

Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców
3) Zajęcia z technik uczenia się i koncentracji uwagi Poznanie różnych metod i zasad efektywnego uczenia się, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację Cel edukacyjny – doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

Cel wychowawczy – doskonalenie umiejętności samodyscypliny i pracy w zespole.

Dzieci powyżej 10 -go roku życia Dorota Klimczyk Po zgłoszeniu się zainteresowanych (1-3 os.) -cykl 5 spotkań Nabór cały rok po badaniach psychologicznych, rozpoczęcie zajęć w miarę wolnych miejsc Poradnia Dziekanów Leśny Po indywidualnej diagnozie psychologiczno- pedagogicznej
4) Grupa wsparcia psychologów i innych  szkolnych, specjalistów Spotkania pracowników Poradni, psychologów i pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni w Dziekanowie Leśnym.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych z rejonowych placówek i tworzenie sieci współpracy dla nauczycieli j. polskiego, j. obcych oraz matematyki.

Cel edukacyjny – dzielenie się wiedzą na tematy merytorycznie związane z pracą psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przedszkoli Psycholodzy i pedagodzy szkolni. Dorota Klimczyk 1 spotkanie w miesiącu Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia pracowników placówek oświatowych.
5) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów:

Profilaktyka przemocy i wykorzystywania  .

Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w sytuacji doświadczania przemocy lub bycia świadkiem przemocy, unikanie zachowań ryzykownych Cel edukacyjny: poznanie mechanizmu manipulacji, kształtowanie umiejętności komunikowania się;

Cel wychowawczy: unikanie zachowań ryzykownych

Młodzież klas gimnazjalnych Dorota Klimczyk

Jadwiga Zalewska

Do ustalenia z zamawiającą szkołą Siedziba zamawiającej szkoły Zgłoszenia pedagogów szkolnych i rodziców uczniów
6) Porady odnośnie wyboru kierunku kształcenia Porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców Cel edukacyjny: rozpoznanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych

Cel wychowawczy: ukierunkowanie autorefleksji i planowania dalszego kształcenia , kształtowanie odpowiedzialności za podejmowanie wyborów życiowych.

Uczniowie klas VI SP, III gimnazjów oraz II LO Dorota Klimczyk W miarę  potrzeb  cały rok szkolny 2017/2018 Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców

po badaniach grupowych lub  indywidualnych

7) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Nauczycieli ( na zaproszenie Dyrektorów szkoły) Pracownicy Poradni Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
8) Terapia logopedyczna Zajęcia mające na celu korygowanie wad wymowy oraz przeciwdziałanie ich powstawaniu. Zajęcia wspierające rozwój funkcji językowych oraz mające na celu usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego i funkcji pokarmowych. Dzieci w wieku 0- 3, a także w wieku przedszkolnym i szkolnym. Adriana Święszkowska Cały rok szkolny. Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców
9) Terapia EEG Biofeedback Celem treningu jest pozytywna regulacja fal mózgu. Zajęcia mające na celu uczenie relaksacji, koncentracji uwagi, poprawienia funkcji poznawczych i pamięci. Dzieci w szkolnym. Adriana Święszkowska Cały rok szkolny, po 10 spotkań. Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców