Dziekanów

OFERTA ZAJĘĆ

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym  w roku szkolnym 2018/2019

W sprawie realizacji zajęć prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi lub sekretariatem.

Tematyka zajęć Opis Cele wychowawcze i edukacyjne Dla kogo Prowadzący Terminy / czas trwania Miejsce Sposób rekrutacji
1) Terapia pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem terapii ręki Zajęcia mające na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne z treningiem ortograficznym, czytelniczym

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny, mające na celu podniesienie sprawności motoryki małej.

Usprawnianie funkcji percepcyjnych, pisania, czytania

Uczniowie klas 0-II– terapia ręki.

Terapia pedagog. –  dla uczniów klas I- VIII

Anna Krzyżanowska

Wioletta Gębala

Cały rok szkolny, zajęcia grupowe raz w tygodniu po 50 minut. Cykl 10 spotkań. Od października 2018. Możliwe zajęcia indywidualne w uzasadnionych przypadkach. Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców + diagnoza pedagoga Poradni.
2) Warsztaty umiejętności wychowawczych Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.

Stworzenie sieci współpracy rodziców po ukończeniu cyklu zajęć.

Cel edukacyjny- zapoznanie rodziców z prawidłowościami rozwoju dziecka i ze skutecznymi metodami pracy z dziećmi.

Cel wychowawczy- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

Rodzice Dorota Klimczyk

Jadwiga Zalewska

 

Po dokonaniu naboru 12- to osobowej grupy, 8 spotkań po 3 godz.

Następnie spotkania grupy wsparcia z możliwością komunikowania się na platformie internetowej – stworzenie sieci współpracy

Dwie edycje: Jesień 2018 r, Wiosna 2019 r.

Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców

Kwalifikacja do grupy według kolejności zapisów

3) Grupa wsparcia psychologów i innych  szkolnych, specjalistów Spotkania pracowników Poradni, psychologów i pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni w Dziekanowie Leśnym. Cel edukacyjny – dzielenie się wiedzą na tematy merytorycznie związane z pracą psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przedszkoli Psycholodzy i pedagodzy szkolni. Dorota Klimczyk 1 spotkanie w miesiącu Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia pracowników placówek oświatowych.
4) Socjoterapia Zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i młodzieży w zakresie intra psychicznym – poczucia własnej wartości, tożsamości, podejmowania decyzji oraz inter personalnych – integracji i współpracy oraz lepszej komunikacji – empatii i słuchania Zajęcia korygujące zachowania aspołeczne w kierunku prospołecznym m.in. radzenie sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów . Jadwiga Zalewska Po dokonaniu naboru 5-cio osobowej grupy.

Zajęcia 1 raz w tygodniu 120 min.

II semestr

Rok szkolny 2018/19

Poradnia Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców, indywidualna konsultacja u prowadzącej
5) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Nauczycieli                      ( na zaproszenie Dyrektorów szkoły) Pracownicy Poradni Cały rok szkolny Szkoła, Przedszkole Na zaproszenie placówki
6) Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci Program profilaktyczny kierowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10-12 lat, wspomagający ich rozwój psychospołeczny, realizowany w formie zajęć warsztatowych Cel: tworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i podejmowania aktywności społecznej, kształtowanie wyższej i bardziej adekwatnej samooceny. Dzieci w wieku 10-12 lat Wioletta Gębala Zajęcia raz w tygodniu. 15 spotkań PP-P Dziekanów Leśny Zgłoszenia rodziców, psychologa/pedagoga Poradni