Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Zobacz jak się przygotować

Skontaktuj się z nami

Zobacz jak się przygotować

Lista niezbędnych dokumentów przed wizytą w poradni – do pobrania tutaj

Przy pierwszej wizycie powinno się zarezerwować około 2 godzin na spotkanie. W pierwszej kolejności prowadzona jest rozmowa z rodzicem, a w drugiej odbywa się rozmowa z dzieckiem lub jego badanie. W przypadku dzieci młodszych (w wieku przedszkolnym), często pierwsze spotkanie jest spotkaniem tylko z rodzicem i trwa 1 godzinę.

Istotne jest by dziecko było zdrowe, wyspane i po lekkim posiłku, ponieważ sprzyja to dobremu samopoczuciu badanego. Warto jest porozmawiać z dzieckiem o celu wizyty w poradni, o jej przebiegu. Warto poinformować, że pedagog/psycholog chce poznać dziecko, aby pomóc znaleźć sposoby na łatwiejszą naukę (w przypadku trudności edukacyjnych), lub pomóc rodzinie w lepszym funkcjonowaniu (w przypadku trudności emocjonalnych lub wychowawczych). Wizyta nie służy ocenie dziecka czy rodzica, a jego lepszemu rozumieniu.

Podczas diagnozy psycholog, pedagog lub logopeda podejmie rozmowę z dzieckiem, będzie je obserwował, przeprowadzi odpowiednie testy  oraz zadba o odpowiednią atmosferę.

Terminy kolejnych wizyt ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb. Na każdej wizycie konieczna jest obecność rodzica, lub opiekuna prawnego.

W trakcie diagnozy bardzo ważne są informacje przekazywane przez rodziców, ich obserwacje, niepokoje. Podczas pierwszego spotkania pytamy m.in. o dotychczasowy rozwój dziecka, stan zdrowia, zachowanie w szkole/przedszkolu, w domu, zainteresowania, mocne strony, relacje z rówieśnikami. 

Na pierwsze spotkanie w poradni należy ze sobą przynieść:

 • Informację ze szkoły lub przedszkola o dziecku;
 • Posiadaną dokumentację medyczną:
  • Książeczka zdrowia z danymi z porodu i okresu okołoporodowego;
  • Ewentualne wypisy ze szpitala, wyniki badań;
  • Zaświadczenia lekarskie.
 • Informacje o wcześniejszych diagnozach psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych (opinie psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne, ocena procesów integracji sensorycznej i inne);
 • Zeszyty i inne prace dziecka;
 • Dokument potwierdzający prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem (dotyczy rodzin zastępczych, adopcyjnych, w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich któregokolwiek rodzica – wyroku sądu)

W przypadku dzieci, które dotychczas były objęte opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy złożyć wniosek w tejże poradni o przeniesienie dokumentacji do naszej poradni.

Powyższe dokumenty są cennymi informacjami o dotychczasowym rozwoju i pomogą nam  zaplanować proces diagnostyczny, a na późniejszym etapie postawić diagnozę i sformułować zalecenia do pracy z dzieckiem.

Po przeprowadzeniu wszystkich diagnoz, dostarczeniu zaleconych dokumentów i złożeniu pisemnego wniosku  wystawiana jest opinia lub orzeczenie z zaleceniami.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 16:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 16:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN / PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 7:30 do 15:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 8:00 do 16:00
WT od 08:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni