Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Deklaracja Dostępności

Skontaktuj się z nami

Deklaracja Dostępności

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpppblonie.pl .

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.04.2021 r.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre pliki w postaci załączników zamieszczone są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji.
Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej.

Skróty klawiaturowe
Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail it@zpppblonie.pl lub telefoniczny 22 725 22 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jeżeli nadal będą uwagi do naszych działań związanych
z dostępnością cyfrową można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia w Błoniu deklaruje dostępność architektoniczną budynku, w którym znajduje się główna siedziba Zespołu, tj. przy ul. Piłsudskiego 10 A. W szczególności:

 1. dostępność wejścia do budynku:
  – po lewej stronie schodów umiejscowiony jest podjazd dla niepełnosprawnych;
  – prawe i lewe skrzydło drzwi otwierane ręcznie;
 2. dostępność wnętrza budynku:
  – budynek jest parterowy;
 3. obsługa budynku:
  – przy wejściu mieszczą się stanowiska sekretariatu, który może udzielić pomocy;
  – budynek wyposażony jest w monitoring;
 4. pomieszczenia sanitarne:
  – w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych;
 5. otoczenie budynku:
  – w bezpośredniej bliskości budynku wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.

Ponadto Poradnia zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Poradnia w Blizne Jasińskiego prowadzi działalność w jednym budynku. Nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych z powodu schodów prowadzących do wejścia budynku. Wewnątrz budynku do pomieszczeń diagnostycznych nie ma barier architektonicznych, natomiast do gabinetu Dyrektora i sekretariatu prowadzą schody. W Poradni w Blizne Jasińskiego jest stosowany monitoring. W sekretariacie jest zatrudniona osoba służąca pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami. Poradnia zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Poradnia w Dziekanowie Leśnym prowadzi działalność w jednym budynku. Nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych z powodu schodów prowadzących do wejścia budynku, natomiast wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych oraz jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Poradni jest stosowany monitoring. W sekretariacie jest zatrudniona osoba służąca pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami. Poradnia zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Blizne Jasińskiego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 7:30 do 16:00
WT od 7:30 do 18:00
ŚR od 7:30 do 16:00
CZW od 7:30 do 18:00
PT od 7:30 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni