Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Misja i wizja

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BŁONIU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BLIZNE JASIŃSKIEGO
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest placówką zapewniającą wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stale poszerzamy naszą ofertę, doskonalimy specjalistów oraz współpracujemy z innymi placówkami i środowiskiem lokalnym.

Usługi w naszych poradniach świadczone są w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Dbamy o to, by każdy klient opuszczający poradnię był w pełni zadowolony z otrzymanej pomocy.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego powstał
1 lutego 2010 r. w skład, którego weszły PPP w Błoniu, PPP w Dziekanowie Leśnym, PPP w Bliznem Jasińskiego, Punkt w Ożarowie Mazowieckim.

Siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego mieści się w  Błoniu.

Od 1 października 2012 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu zmieniła swoją lokalizację poprawiając radykalnie warunki wykonywania działalności statutowej. Z pomieszczeń usytuowanych na parterze bloku mieszkalnego (64 m2) przeniosła się do wolnostojącego budynku z dużym terenem zielonym. Aktualnie metraż placówki to 460 m 2.

W 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia. Rada Pedagogiczna wybrała na patrona Irenę Sendlerową.

W Poradni znajdują się:

-gabinety do diagnozy psychologicznej dzieci starszych i młodzieży,

-gabinety do diagnozy psychologicznej małych dzieci- w pełni dostosowany do ich potrzeb,

-gabinety do diagnozy i terapii pedagogicznej,

-gabinet logopedyczno-lekarski,

-gabinet do terapii Biofeedback oraz terapii stymulacji słuchu K. Johansena,

-sala do terapii integracji sensorycznej,

-sala do zajęć i terapii grupowej,

-przestronny korytarz,

-gabinet dyrektora,

-sekretariat,

-pomieszczenie przeznaczone na składnicę akt.

W lutym 2012 roku Zespół PPP PWZ uzyskał wskazanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty do orzekania w sprawach osób:

-z autyzmem i Zespołem Aspergera,

-niewidzących i słabowidzących,

-niesłyszących i słabo słyszących.

Misją placówki jest wspomaganie harmonijnego rozwój dzieci i młodzieży oraz ich środowiska rodzinnego i szkolnego.

Do kluczowych założeń pracy należą:

1. Prowadzenie diagnozy wielospecjalistycznej dzieci i młodzieży na podstawie przepisów prawa.

2. Prowadzenie wieloaspektowych działań postdiagnostycznych (profilaktyka, terapia, poradnictwo, opiniowanie i orzecznictwo).

3. Prowadzenie działań wspierających rozwój szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczych.

Misja placówki;
Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich środowiska rodzinnego i szkolnego.

Kluczowe założenia koncepcji:
1. Prowadzenie diagnozy wielospecjalistycznej dzieci i młodzieży na podstawie przepisów prawa.
2. Prowadzenie wieloaspektowych działań postdiagnostycznych (profilaktyka, terapia, poradnictwo, opiniowanie  i orzecznictwo).
3. Prowadzenie działań wspierających rozwój szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczych.

Cele główne:
1. Utrzymanie wysokich standardów działań diagnostycznych i postdiagnostycznych.
2. Poszerzenie oferty wspierania rozwoju placówek oświatowych w rejonie działania Poradni.
3. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej o pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicom.
4. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
5. Zwiększenie umiejętności diagnostycznych pracownika w kierunku diagnozy dzieci niedosłyszących, niedowidzących, niesłyszących i niewidzących.

6. Prowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowującej dalsze kształcenie.
7. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
8. Wspieranie kompetencji placówek oświatowych W realizacji ich celów wychowawczych.
9. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci objętych opieką Poradni.
10. Przestrzeganie etyki zawodowej i wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

Zadania:
1. Działania diagnostyczne w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego.
2. Działania postdiagnostyczne-terapeutyczne (poszerzenie oferty w stosunku do stanu obecnego).
3. Nawiązanie kontaktu / utrzymanie – uściślenie kontaktów/ z placówkami nie oświatowymi wspierającym rozwój.

Główne kierunki rozwoju:

1. Utrzymanie wysokich standardów diagnozy i postdiagnozy.
2. Poszerzenie istniejącej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.
3. Objęcie roli lidera w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń dla środowiska rodzinnego i szkolnego dzieci i młodzieży oraz lokalnego.
4. Dalsza specjalizacja postdiagnostyczna o wybrane kierunki:
– terapia rodzinna i indywidualna dzieci z zaburzeniami rozwoju, za zaburzeniami emocjonalnymi,
–psychoterapia,
–mediacje i negocjacje.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 16:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 16:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN / PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 7:30 do 15:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 8:00 do 16:00
WT od 08:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni