Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Misja i wizja

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BŁONIU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BLIZNE JASIŃSKIEGO
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Wizja:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest nowoczesną instytucją diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjną. Zapewniamy wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez stałe poszerzanie naszej oferty, doskonalenie specjalistów oraz współprac e z innymi placówkami i środowiskiem lokalnym.
Nasze usługi świadczone są w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Dbamy o to, by każdy klient opuszczający naszą Poradnię był w pełni zadowolony z otrzymanej pomocy. Udzielamy wszechstronnego wsparcia, oferujemy różnorodne formy terapii, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska, w którym działamy. Jesteśmy placówką wyznaczającą nowy kierunek współczesnemu rozwojowi edukacji.

Misja:
Wspomagamy harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Jesteśmy po to by wspierać dzieci i młodzież oraz ich środowisko rodzinne i szkolne.

Kluczowe założenia koncepcji:
1. Prowadzenie diagnozy wielospecjalistycznej dzieci i młodzieży na podstawie przepisów prawa.
2. Prowadzenie wieloaspektowych działań postdiagnostycznych (profilaktyka, terapia, poradnictwo, opiniowanie i orzecznictwo).
3. Prowadzenie działań wspierających rozwój szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczych.

Cele główne:
1. Utrzymanie wysokich standardów działań diagnostycznych i postdiagnostycznych.
2. Poszerzenie oferty wspierania rozwoju placówek oświatowych w rejonie działania Poradni.
3. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej o pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicom.
4. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
5. Zwiększenie umiejętności diagnostycznych pracownika w kierunku diagnozy dzieci niedosłyszących, niedowidzących, niesłyszących i niewidzących.
6. Utrzymanie wysokich standardów doradztwa zawodowego.
7. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
8. Wspieranie kompetencji placówek oświatowych W realizacji ich celów wychowawczych.
9. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci objętych opieką Poradni.
10. Przestrzeganie etyki zawodowej i wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

Zadania:
1. Działania diagnostyczne w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego.
2. Działania postdiagnostyczne-terapeutyczne (poszerzenie oferty w stosunku do stanu obecnego).
3. Nawiązanie kontaktu / utrzymanie – uściślenie kontaktów/ z placówkami nie oświatowymi wspierającym rozwój.

Główne kierunki rozwoju:
1. Utrzymanie wysokich standardów diagnozy i postdiagnozy.
2. Poszerzenie istniejącej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.
3. Objęcie roli lidera w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń dla środowiska rodzinnego i szkolnego dzieci i młodzieży oraz lokalnego.
4. Dalsza specjalizacja postdiagnostyczna o wybrane kierunki:
– terapia rodzinna i indywidualna dzieci z zaburzeniami rozwoju, za zaburzeniami emocjonalnymi,
– psychoterapia,
– mediacje i negocjacje,
– rehabilitacja ruchowa,
– muzykoterapia, choreoterapia, dogoterapia, artterapia.

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 18:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 18:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN od 8:45 do 17:00
WT od 7:30 do 16:00
ŚR | CZW od 7:30 do 11:30
ŚR | CZW od 13:00 do 17:00
PT od 7:30 do 12:45
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 7:30 do 15:30
WT od 10:00 do 18:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni