Zespół PPP Powiatu Warszawskiego Zachodniego - logotyp

Nabór na wolne stanowiska

Skontaktuj się z nami

Nabór na wolne stanowiska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej poszukuje pedagogów i psychologów do:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu,
                     ul. Piłsudskiego 10A, 05-870 Błonie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Blizne Jasińskiego
                     ul. Kopernika 10,  05-082 Stare Babice
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym
                     ul. Akinsa 6,  05-092 Łomianki
 • Punkt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ożarowie Mazowieckim,
                     ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki  

Oferujemy:

 • umowę o pracę, pełen etat
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego, rozwijania swoich kompetencji;
 • dogodne godziny pracy (godziny ranne, popołudniowe, wieczorne)
 • dodatek motywacyjny w wysokości 13% (dla nauczycieli nowo zatrudnionych na okres 3 miesięcy)
 • dodatek za warunki pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie.
 • studia z przygotowaniem pedagogicznym
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, w okresie 3lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa wart.76ust.1pkt4 ustawy Karta Nauczyciela;
 • kandydat posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska psychologa.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:

Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

CV proszę przesłać na adres sekretariat@zpppblonie.pl z dopiskiem  w tytule stanowisko i miejsce pracy.


________________________________________________________________________________________________________________

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej informuje, że poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 6; 05-092 Łomianki

 1. Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu.
 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Odkurzanie i mycie podłóg w pomieszczeniach Poradni.
 • Opróżnianie koszy na śmieci.
 • Wycieranie kurzu z mebli i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach.
 • Mycie urządzeń sanitarnych.
 • Mycie podłóg i ścian wyłożonych glazurą w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Mycie okien.
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Wykształcenie podstawowe.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Cechy osobowości: samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji pracy, łatwość nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 • Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPPP PWZ w Błoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Pracownikom oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowania stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika
  i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki z ZFŚS, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia,
 • dobrą lokalizację i miłą atmosferę pracy.
 • CV należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni w Dziekanowie Leśnym lub przesłać na maila sekretariat@zpppblonie.pl lub umówić się telefonicznie na rozmowę 22 725 22 62.

Rok 2021

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko referent ds. administracyjnych

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko informatyk

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ im. Ireny Sendlerowej ogłasza konkurs na stanowisko informatyk

Sprawdź jak do nas dojechać

Godziny otwarcia poradni

Błonie
PN od 8:00 do 16:00
WT od 8:00 do 16:00
ŚR od 8:00 do 16:00
CZW od 8:00 do 16:00
PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Ożarów Mazowiecki
PN / PT od 8:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Dziekanów Leśny
PN | WT | ŚR | PT od 7:30 do 15:30
CZW 7:30 do 15:00
Zobacz na mapie
Blizne Jasińskiego
PN | ŚR | CZ | PT od 8:00 do 16:00
WT od 08:00 do 16:00
Zobacz na mapie
Zapisz się do poradni